ลดน้ำหนักตามนี้ทุกวันเป็นประจำตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น....

1
COMMENT

คุณจำเป็นต้องพัฒนาชุดคำสั่งถ้าคุณต้องการลดน้ำหนัก ที่ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณควรจะทำแต่ละชั่วโมงของวันนั้น ตามด้วย รูปร่างนี่คือวิธีที่ดีต่อสุขภาพอยู่:

6 น.

- ดื่มแก้วน้ำ

7 น.

- ไม่ผ่า

8 น.

- ทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภายหลัง

9 AM - เต็มราคาขวดน้ำและเครื่องดื่มของคุณมากขึ้น

10 AM - ขนมประกอบด้วยเส้นใย

11 AM - เขียนสมุดฟิตเนส

12 น.

- ไปเดินเล่นรอบ ๆ สำนักงานของคุณ

13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่คุณทำ

2 PM - ไปเดินอีก

15.00 น.

- ได้ 150 แคลอรี่ทานเหนี่ยวคุณจนถึงเย็น

16.00 น.

- สิบบนชาเขียว

17.00 นจักรยานหน้าแรกจากการทำงาน

18.00 น - ทำให้เย็นต่ำ cal

เวลา 19.00 น.

- แปรงฟันของคุณในขณะที่ทำ ขั้นตอนนี้ออกกำลังกาย

น.

- ความแข็งแรงทำการฝึกในขณะดูทีวี

21.00 น.

- ทำโยคะเพื่อส่งเสริมให้นอนหลับ

น.

10 - ไปที่เตียง

คุณจะสามารถทำตามขั้นตอนนี้

"ลดน้ำหนักตามนี้ทุกวันเป็นประจำตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น...." localizations: